Noticias

Süresiz Nafakaya İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Yurtdışında Nafaka

27 marzo, 2024

Süresiz Nafakaya İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Yurtdışında Nafaka Komutanın yokluğunda aynı yetkileri taşır ve görevlerini yerine getirirler. Sıkıyönetim hali dahil Bölge düzeyinde iç güvenlik hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve koordinasyonu konularında Bölge Valisine danışmanlık ve yardımcılık yapmaktır. Kendi görev ve sorumluluk alanında emniyet asayişi sağlamak için gereken önlemleri almak. Jandarma Genel Komutanı, teşkilatın sevk ve idaresinden, […]

Leer más